Privacyverklaring

Deze policy is opgesteld om U te informeren dat N-Allo (N-Allo NV, Av. Georges Lemaître 38 – 6041 Gosselies) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening 2016/679) respecteert. Ze informeert U over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en welke controle U hier kan op uitoefenen. N-Allo is verantwoordelijk voor deze gegevens en verwerkt deze als vertrouwelijke informatie.

Deze policy geldt voor iedere bezoeker van onze website.

U kan ons contacteren op DPO@n-allo.be voor alle vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen enkel gegevens die u aan ons levert zoals:

 • persoonsgegevens (uw naam);
 • contactgegevens (e-mail adres).

We maken op onze website ook gebruik van cookies. Dit wordt verder op deze pagina uitgebreid toegelicht.

Waarom we deze gegevens verwerken

We verwerken gegevens voor de volgende redenen:

 • om U via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen;
 • om U te contacteren over de vraag die U ons via onze website overmaakt;
 • het beheer van onze website.

Gegevens die we delen

We delen uw persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten N-Allo.

Wettelijke grond op basis waarvan we de gegevens verwerken

We verwerken uw gegevens enkel en alleen voor:

 • de uitoefening van een contract in een pre-contractuele context op uw vraag (bijvoorbeeld als U ons vraagt om een offerte op te stellen of om spontaan te solliciteren);
 • het behartigen van gerechtvaardigde belangen zoals bijvoorbeeld het versturen van onze nieuwsbrief waarop U zich kan inschrijven.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de reden waarvoor we ze verzamelen.

 • Nieuwsbrief: we bewaren uw gegevens 1 maand na uitschrijving voor statistische verwerking. Daarna worden ze automatisch verwijderd.
 • Contacteer ons: als U via de website vraagt om U te contacteren, dan bewaren we uw gegevens gedurende 1 maand voor statistische verwerking. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Uitoefenen van je rechten

Je beschikt over een aantal rechten die je kan uitoefenen:

 1. Het recht op inzage.
 2. Het recht op informatie.
 3. Het recht op vergetelheid.
 4. Recht op correctie en aanvulling.
 5. Recht op dataoverdracht.
 6. Recht op beperking van de gegevensverwerking.
 7. Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking.
 8. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Je kan al deze rechten uitoefenen door een aanvraag in te dienen via de website https://www.engie-benelux-privacy.com/nl/. De bovenvermelde rechten geven geen aanleiding tot aanvullende rechten buiten deze die in deze privacyverklaring of in de geldende wetgeving m.b.t. het beschermen van persoonlijke gegevens staan. Weet wel dat het uitoefenen van sommige van deze rechten mogelijk betekent dat N-Allo zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen.

Gebruik van cookies

N-Allo gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. N-Allo gebruikt enkel cookies om een optimale werking van de site te verzekeren.

Er wordt op deze website een cookie gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek, deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt, alsook uw woonplaats. Bovendien verzamelt N-Allo informatie over de pagina’s die u raadpleegt en hoe u die raadpleegt. Deze laatste informatie wordt echter enkel verzameld voor puur statistische doelstellingen en om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Zij laat in geen geval toe u te identificeren.